Logotyp

Hur skulle världen se ut om ingen hämtade soporna?

I Sverige har vi ett väl utvecklat och effektivt system för att samla in hushållsavfall. Samtidigt har systemet sina brister. Det kan vara tungt och slitigt att samla in avfallet och det är få renhållningsarbetare som klarar att arbeta fram till pensionen.

Hämta avfall.nu handlar om hur insamling av hushållsavfall kan underlättas och bli effektivare. Mycket av det som behöver göras kan inte renhållningsentreprenörerna göra själva. Det behöver du hjälpa till med.

Att förbättra insamlingen av hushållsavfall är bra för renhållningsarbetare men också för dig. När insamling av hushållsavfall fungerar smidigt och bra blir det på sikt också billigare och bättre kvalitet till nytta för både kommuner och fastighetsägare. För att inte tala om att också vi skattebetalare tjänar på att renhållningsarbetare orkar arbeta fram till pensionen.

Här finns information för dig som är verksam inom/som

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.