Logotyp

Hantering av avfallskärl

När man skjuter eller drar kärl blir det en hög belastning på skuldrorna. Belastningen är störst vid igångsättning, uppbromsning och riktningsändring. Det är lätt att skjuta/dra kärlet på ett hårt och plant underlag. Det är betydligt tyngre att flytta kärlet på ett mjukt eller sluttande underlag.

Arbetet med att hantera avfallskärl blir onödigt tungt om
 • transportvägarna är långa
 • avfallskärl ska transporteras via trappor, över trösklar eller på ojämnt underlag
 • transportvägarna är isiga, snöiga eller leriga
 • avfallsrum är trånga eller så överbelamrade att det är svårt att komma fram och flytta på och transportera ut kärl
 • avfallskärlen har olämpliga hjul (små och dåligt anpassade till underlaget)
 • stora och tunga avfallskärl måste dras manuellt
 • felaktig arbetsteknik används, till exempel ryck för att få kärl att börja rulla

Om arbetet dessutom görs i högt tempo ökar belastningen och risken för arbetsskada.

Med en så kallad dynamometer kan man kontrollera vilken kraft som behövs för att skjuta/dra kärl. Det finns också riktvärden för vilken kraft som är acceptabel. Jämför uppmätt värde med nedanstående tabell.
 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det direkt olämpligt att lyfta föremål som väger över 25 kg. Om man bär föremål en bit från kroppen minskar den acceptabla vikten drastiskt. Det är därför rimligt att sätta en maximal gräns på 15 kg. Detta är också en gräns som tillämpas av många kommuner.

... men det går att förbättra
Arbetet blir mindre tungt om:

 • Arbetet utförs med bra arbetsteknik
    - Symmetriskt tvåhandsgrepp. Undvik enhandsgrepp.
    - Väl utformade handtag placerade i armbågshöjd.
    - Undvik att rycka i kärlet för att sätta det i rullning. Dragprov visar att det är
      stor skillnad i kraft om man rycker eller mjukt drar igång ett kärl. När kärlet väl är i
      rörelse krävs mindre kraft för att dra eller skjuta kärlet.
    - Använd kroppstyngden för att sätta kärlet i rörelse (luta dig mot kärlet så att det
       börjar rulla).
 • Transportvägarna är bra och korta.
 • Avfallskärlen har hjul som är stora och anpassade till underlaget (undvik säckar, även om kärra används för hämtning av säckarna). Läs mer om vad man kan tänka på när man köper in nya avfallskärl.
 • Renhållningsfordon med automatiserad tömning används. Arbetet med dessa fordon kan bli ensidigt för föraren. Läs mer under Arbete i fordon.
Senast ändrad: 2009-08-27
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.