Logotyp

Kommunens styrning av insamling av hushållsavfall

Kommunen har ansvaret för att hushållsavfall samlas in. Ansvaret gäller inte bara att och hur insamlingen görs. Också arbetsmiljön vid insamling ingår i ansvaret. Läs mer om kommunens ansvar för arbetsmiljön. Ta reda på vad som gäller. Vad gör ni idag för att leva upp till ert ansvar?
 
Hur tungt och besvärligt det blir att samla in hushållsavfallet beror bland annat på hur hämtställen och transportvägar är utformade. Det är möjligt att ställa krav på hur dessa ska vara utformade.

De verktyg och metoder som kan användas och som vi rekommenderar är:

  • ställ krav på entreprenörer i samband med upphandling av renhållningstjänster
  • använd den kommunala renhållningsordningen för att ställa krav på transportvägar och avfallsrum.

Det är också möjligt att arbeta med ekonomiska styrmedel som

  • avfallstaxan för att skapa incitament för förbättringar.

Vi ger exempel på hur man kan

  • formulera upphandlingskrav
  • formulera regler i renhållningsordning som förbättrar arbetsmiljön
  • hur avfallstaxan kan användas för att minska arbetsmiljöproblem.
Senast ändrad: 2009-08-26
Om Hämta avfall.nu
Hämta avfall.nu har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutetlänk till annan webbplats i samråd med Avfall Sverigelänk till annan webbplats, TYAlänk till annan webbplats Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, Transportarbetareförbundetlänk till annan webbplats och Kommunalarbetarförbundetlänk till annan webbplats. Arbetet har finansierats av AFA Försäkringlänk till annan webbplats och Stiftelsen IVL.
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.