Logotyp

Avfallstaxa

Är det bra att sätta pris på en dålig arbetsmiljö? En del ser det som omoraliskt att kunna betala för att arbetsmiljön ska vara dålig. Andra ser det som en möjlighet att använda ekonomiska styrmedel för att påverka. Kanske handlar det om att göra både, att både ha krav som gäller för alla och dessutom använda avfallstaxan som extra styrmedel?

Så här kan man använda avfallstaxan som ekonomiskt styrmedel.

Inför tilläggsavgifter för:

  • dragväg/gångavstånd (om kärlen inte placeras vid väg där fordon enkelt kan hämta dem)
  • ej hårdgjord eller ojämn dragväg
  • överfyllda avfallskärl (alternativt tillåts ett visst antal överfyllda kärl per år, därefter tas tilläggsavgift ut)
  • dåligt emballerat avfall
För att tilläggsavgifterna ska fylla avsedd funktion krävs att det finns ett fungerande system för att rapportera och följa upp när tilläggsavgift ska debiteras. Erfarenheten tyder på att det kan vara svårt att få detta att fungera i praktiken. Ska avfallstaxan användas som styrmedel måste därför
 
1. Fastighetsägare informeras om hur taxan är formulerad, så att alla känner till hur de själva kan påverka taxan och att de kan få tilläggsavgift till exempel om avfallet är dåligt emballerat.
 
2. Fungerande rutiner finnas för rapportering, så att tilläggsavgift debiteras i enlighet med avfallstaxan.
 
För att så effektivt som möjligt styra arbetsmiljön bör man överväga vilka styrmedel som är enklast och effektivast att använda för olika ändamål.
Senast ändrad: 2011-02-22
Om Hämta avfall.nu
Hämta avfall.nu har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutetlänk till annan webbplats i samråd med Avfall Sverigelänk till annan webbplats, TYAlänk till annan webbplats Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, Transportarbetareförbundetlänk till annan webbplats och Kommunalarbetarförbundetlänk till annan webbplats. Arbetet har finansierats av AFA Försäkringlänk till annan webbplats och Stiftelsen IVL.
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.