Logotyp

Fakta

Här har vi samlat fakta som kan vara bra att känna till.

Du vet väl vilka lagar och regler som gäller för avfallshantering? Här finns en översikt.

Hushållsavfall består av fler avfallsslag än de flesta känner till. Läs mer om vad hushållsavfall egentligen är.

Vill du veta mer om arbetsskador bland renhållningsarbetare? Se vår statistik över arbetsskador.

Mer fakta om avfall finns också på följande webbplatser

Avfallsverige.selänk till annan webbplats
sopor.nulänk till annan webbplats

Läs mer
Om upphandling
Ny mall för upphandling från Avfall Sverigelänk till annan webbplats

Om avfallsrum
Handbok om avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för transport, förvaringlänk till annan webbplats
och dimensionering av hushållsavfall. Rapport 2009länk till annan webbplats från Avfall Sverige som kan laddas ner gratis.

Om mikroorganismer vid avfallshantering

Senast ändrad: 2009-08-26
Om Hämta avfall.nu
Hämta avfall.nu har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutetlänk till annan webbplats i samråd med Avfall Sverigelänk till annan webbplats, TYAlänk till annan webbplats Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, Transportarbetareförbundetlänk till annan webbplats och Kommunalarbetarförbundetlänk till annan webbplats. Arbetet har finansierats av AFA Försäkringlänk till annan webbplats och Stiftelsen IVL.
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.