Logotyp

Forskning om avfall och avfallshantering

Det finns mycket forskning om avfall. Forskningen handlar bland annat om miljöeffekter, arbetsmiljö och teknik. Här finns länkar till några projekt som rör arbetsmiljö. Dessutom länkar vi till andra webbsidor som innehåller mer information om annan avfallsforskning.

IVL Svenska Miljöinstitutet har drivit flera projekt om arbetsmiljö och avfall. Projektrapporter utgivna från 1999 och framåt finns fritt tillgängliga via länkarna nedan.

Alvarez de Davila E, Schmidt L, Antonsson A-B. Styrmedel för att förbättra arbetsmiljön. Fallstudie: Insamling av hushållsavfall. IVL-rapport B 1863 Länk till annan webbplats.. Stockholm 2009

Alvarez de Davila E. Manuell och maskinell sortering av avfall - nationella och internationella erfarenheter av teknik och arbetsmiljö. IVL-rapport B 1452 Länk till annan webbplats.. Stockholm 2002.

Alvarez de Davila E. Handfasta råd vid utformning av insamlingssystem för källsorterat avfall från hushåll och företag. IVL-rapport B 1451 Länk till annan webbplats.. Stockholm 2002.

Alvarez de Davila E, Antonsson Ann-Beth. Hur står det till med arbetsmiljön i kretsloppet? IVL-rapport B 1419 Länk till annan webbplats. Stockholm 2001.

Alvarez de Davila E, Arbetsmiljön vid central kompostering/rötning av hushållsavfall. IVL-rapport B 1312 Länk till annan webbplats.. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, Stockholm 1999.

Alvarez de Davila E, Exponering för mikroorganismer vid sortering av hushållsavfall. Delprojekt i ett nordiskt projekt om avfallssortering. IVL-rapport B 1261. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, Stockholm 1997.

Petterson K m fl , Bränder på avfallsupplag. Mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljön och emissioner till den yttre miljön i samband med släckning av tippbränder. IVL-rapport B 1211. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, Stockholm 1996.

Alvarez de Davila E, En studie av arbetsmiljön vid deponigasutvinning, sortering av avfall och hantering av miljöfarligt avfall. IVL-rapport B 1061. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, Stockholm 1992.

Antonsson A-B m fl, Arbetsmiljön vid avfallsupplag, IVL-rapport B 936. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, Stockholm 1989

Antonsson A-B m fl, Arbetsmiljön vid avfallsförbränning, IVL-rapport B 935. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, Stockholm 1988

Mer information finns via följande länkar:
IVL Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats., se under tema Produkter och avfall.

Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2009-08-28
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.