Logotyp

Om Hämta avfall.nu

Hämta avfall.nu har utvecklats av en arbetsgrupp inom IVL Svenska Miljöinstitutet bestående av Eliana Alvarez, Lisa Schmidt och Ann-Beth Antonsson.

Hämta avfall.nu finansieras av AFA Försäkring tillsammans med SIVL, Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning.

Utvecklingen har gjorts i samråd med

  • Martin Miljeteig            Svenska Transportarbetareförbundet
  • Roger Nilsson              TYA
  • Jon Nilsson-Djerf         Avfall Sverige
  • Benita Westin              Kommunalarbetarförbundet

Hämta avfall.nu bygger på ett forskningsprojekt som undersökt hur renhållningsarbetares arbetsmiljö styrs i samband med upphandling samt i kommunala avfallsordningar.

Hämta avfall.nu bygger också på resultat från andra forskningsprojekt som drivs inom IVL men även av andra. Läs mer om dessa projekt under Forskning.

Senast ändrad: 2009-08-27
Om Hämta avfall.nu
Hämta avfall.nu har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutetlänk till annan webbplats i samråd med Avfall Sverigelänk till annan webbplats, TYAlänk till annan webbplats Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, Transportarbetareförbundetlänk till annan webbplats och Kommunalarbetarförbundetlänk till annan webbplats. Arbetet har finansierats av AFA Försäkringlänk till annan webbplats och Stiftelsen IVL.
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.