Logotyp

Om hämtställen

Insamling av hushållsavfall bygger på principen om hushållsnära insamling. Det innebär att insamling görs på många ställen som inte alltid är så väl utformade.

Här ger vi tips och råd om vad man bör tänka på när man utformar hämtställen, så att insamlingen ska gå så snabbt och enkelt som möjligt, vilket på sikt också ger billig insamling. Dessutom är det ju bra att veta att man underlättar det tunga arbetet med insamling och minskar risken att renhållningsarbetare skadas.

Läs mer i  Handbok för avfallsutrymmen Länk till annan webbplats. som Avfall Sverige tagit fram.

Senast ändrad: 2009-06-23
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.