Logotyp

Om insamlingssystem för hushållsavfall

Hur insamlingssystem utformas har stor betydelse för både ekonomi, miljö och arbetsmiljö vid insamling av avfall.

Ett insamlingssystem består av flera delar som ska fungera väl tillsammans.

Avfallskärl och -säck
I avfallskärl och -säck samlas olika sorters avfallet. Avfallet kan vara tungt och det är viktigt att avfallskärlen är enkla att hantera och inte för tunga att förflytta. Dessutom ska de vara estetiska och hygieniska.

Avfallskärl och säckställ bör vara försett med skylt som anger vilken typ av avfall som kärlet är avsett för.

Om avfallet samlas upp i säckar måste någon form av kärra användas för transport av säcken. Säck och transport med säckkärra är inget vi rekommenderar, eftersom säcken måste lyftas upp på säckkärran och det finns risk att man skär sig på vassa föremål som kan sticka ut ur säcken när den hanteras.

Läs mer om för- och nackdelar med olika typer av avfallskärl och säckar.

Avfallsrum
I flerbostadshus brukar avfallskärl stå uppställda i avfallsrum eller särskilt utrymme utomhus. Det finns många detaljer som man ska vara uppmärksam på när dessa utrymmen utformas.

Läs mer om avfallsrum och hur bra avfallsrum underlättar sophämtningen.

Transport av avfallskärl
Undermåliga transportvägar bidrar både till belastningsskador hos renhållningsarbetarna och till olyckor, till exempel vintertid när snöröjningen inte fungerar.

Läs mer om transport av avfallskärl.

Varianter av insamlingssystem
Det finns några varianter av insamlingssystem, som bygger på andra tekniker. Läs mer om dem och deras för- och nackdelar.

Latrinhämtning ingår i insamling av hushållsavfall. Läs mer om hur den bör utformas.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.