Logotyp

Avfallskärl

Det finns flera typer av avfallskärl. Kärl i form av fyrkantiga plasttunnor är vanligast för hushållsavfall. Vi rekommenderar denna typ av kärl i första hand. Säckar kan också användas, men innebär risk att skadas av vassa föremål som kan sticka igenom säcken. Dessutom måste säckar lyftas till en avfallskärra för transport. Det lyftet slipper man om kärl på hjul används.

Tips vid val av kärl
Kärl lämpar sig väl för insamling av brännbart avfall, restavfall, förpackningsavfall med mera. De används tillsammans med sid- eller baklastande fordon.
  • Kärlets egen vikt ska vara låg.
  • Stora kärl (660 liter) som måste hanteras manuellt ska undvikas, eftersom de lätt blir för tunga att hantera.
  • Hjulen ska vara av rätt material (inte för hårda) och storlek, vilket underlättar förflyttning av kärlet. tvåhjuligt kärl kräver större hjul än kärl med fyra hjul.
  • Handtaget ska vara utformat så att det är lätt att hålla i kärlet. Handtaget ska vara tillräckligt stort, så att man kan greppa bra även med arbetshandskar på. Med ett justerbart handtag kan kärlet greppas i lämplig höjd. Handtaget bör vara av eller belagt med material som inte leder kyla.
  • Lock på kärl ska kunna öppnas från två håll, så att man slipper vända på kärl när de ska tömmas.

Vilka typer av kärl finns?
Kärlen finns i olika former och storlekar (upp till 1 200 liter) till exempel kärl med två stora hjul och en volym på 80-400 liter och kärl med fyra mindre hjul och en volym på 400-1200 liter. Kärl med volymen 80-600 liter är avsedda för en maximal belastning på 80 respektive 310 kg.

Stora kärl med fyra hjul är anpassade för flerfamiljshus där stora volymer avfall samlas i samma kärl. Med stora kärl kan man ha längre intervall mellan tömningarna. Två av de fyra hjulen är låsbara.

De flesta kärl är tillverkade av återvunnen plast. De har två, tre eller fyra hjul. Kärlen kan också förses med broms, förankringsstolpe, öppningsmekanism (pedal) med mera. För att kärl ska kunna öppnas från båda håll, förses en del kärl med lock-i-lock. Låsningen av det extra locket före tömning säkerställs av starka magneter. Det finns ingen risk att kärlet töms med det extra locket öppet.

Vissa kärl har fyra fack för insamling av fyra avfallsfraktioner. På flera orter används två fyrafackskärl för att ge kunderna möjlighet att sortera i åtta fraktioner.

Så kallade "ventilerade biokärl" med hål på sidorna används ofta för insamling av matavfall.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.