Logotyp

Arbetsmiljö vid latrinhämtning

Vilka arbetsmiljöproblem finns vid hämtning av latrin?
Arbetsmiljöproblem vid hämtning av latrin är:
 • Stor belastning på armar/axlar/rygg då latrinbehållare ofta är tunga och måste lyftas till kärra och upp på lastbilsflak. 37-liters latrinkärl väger vanligtvis 20-30 kg.
 • Latrinkärl är ofta otympliga och saknar handtag.
 • Kärl lyfts manuellt till kärra och till lastbil.
 • Kärlen bärs onödigt långa sträckor och det förekommer också att latrinkärl måste bäras ut från trånga utrymmen, om abonnenten inte sköter detta.
 • Lyfthjälpmedel saknas för lyft av latrinkärl till lastbil.
 • Kan vara svårt att ta sig fram till hämtställe med kärra.
 • Renhållningspersonal kan stänkas ned av innehållet i behållaren - ohygieniskt och smittorisk.
 • Transportväg (till exempel till fritidshus) kan vara lång, ojämn och hal.

Hur ska latrin omhändertas?
Hämtning av latrinkärl har förbättras i vissa kommuner efter krav från Arbetsmiljöverket. Exempel på förbättringar är

 • Latrinkärl över 15 kg ska inte lyftas eller bäras manuellt.
 • 23-liters latrinkärl har ersatt de gamla och större 37-liters kärlen.
 • En kommun (Linköping) har konstruerat en speciell kärra att köra kärlen med.
 • Lastbilen har försetts med bakgavellyft och kranarm (Någon utvärdering av om kranarmen är lätt att hantera har inte gjorts.)
 • Renhållningsarbetarna har utbildats om hur kärlen ska lyftas och hur utrustning/hjälpmedel ska användas för att undvika belastningsbesvär.
 • Regler har införts om att latrinkärl ska placeras inom en meter från platsen där lastbilen stannar. Latrinkärl som placeras längre bort hämtas inte.
Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.