Logotyp

Om sopsugar

Sopsugsanläggningar placeras under sopnedkast och består av transportledningar och tillhörande ventiler samt en luftreningsanläggning. Före borttransport lagras avfallet i sopnedkasten ovanpå sop- och transportventiler.

Sopsugar kan vara stationära eller mobila.
 
Så här fungerar stationära sopsugar:
 • Avfallet kastas i ett vanligt sopnedkast.
 • Om avfallet sorteras i olika fraktioner finns särskilda inkastluckor för varje fraktion.
 • Sopnedkasten är hopkopplade genom ett rörsystem till en central uppsamlingsstation med en avfallsbehållare för varje fraktion.
 • Tömning av avfallsbehållare görs automatiskt via datastyrning och tar cirka 30 sekunder. En fraktion töms åt gången.
 • Vid tömningen sugs avfallet genom rörsystemet med en hastighet av 70 km/h.
 • Det vakuum som suger avfallet till mottagningsstationen skapas med hjälp av fläktar.
 • Den luftström som transporterar avfallet renas genom filter innan den släpps ut.
 • Container med avfall hämtas från en avfallsterminal. Avfallet transporteras bort med containerfordon. 

Mobila sopsugar fungerar ungefär på samma sätt, förutom att:

 • Från varje sopnedkast går en rörledning  till en kopplingslucka i fasaden.
 • När avfallet ska tömmas, kör ett fordon fram till kopplingsluckan och ansluter en vakuumpump som suger avfallet direkt in i fordonet.

En del kommuner stimulerar fastighetsägare att installera sopsug genom att införa
lägre hämtningsavgifter om sopsug kan användas. 

Fördelar med sopsugar är:

 • Kraftigt minskad belastning vid insamling av avfall, eftersom man inte behöver bära/lyfta säckar eller skjuta/dra kärl.
 • Kontakten med avfall och risken för stick- och skärskador är mycket liten.
 • Tömning med hjälp av sopsug dammar mindre än konventionell tömning av kärl.
 • Minskad risk för lukt eftersom marken (som sommartid är kallare än luften) kyler avfallet.
 • Möjlighet till längre tömningsintervall.
 • Möjlighet att behålla befintliga sopnedkast kopplat till sopsugen
 • Systemet lämpar sig för insamling av olika avfallsfraktioner.
 • Sopsugar kan vara en bra lösning i tätbebyggda småhusområden där det är svårt för sopbilar att komma fram.
Nackdelar är:
 • Höga investeringskostnader. Sopsugar är ett alternativ främst i storstäder med stort befolkningsunderlag.
 • Ljudnivån kan vara hög i närheten av vakuumturbinen. Hörselskydd rekommenderas.
 • Lukt och hygieniska problem kan uppstå om det blir stopp i ledningarna, speciellt om stoppet uppstår nära inkastlucka men också om komposterbart avfall kastas i fel inkastlucka.
 • Avfallscontainer, vakuumturbin och annan kringutrustning kräver ganska stora ytor.
 • Anslutningspunkter och annan utrustning bör placeras så att arbetsställningarna blir bekväma.

Flera företag säljer sopsugar, bland annat:

Senast ändrad: 2010-06-24
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.