Logotyp

Om underjordsbehållare (markbehållare)

De senaste åren har avfall börjat samlas upp i behållare nedgrävda i mark. Behållarna liknar en underjordisk återvinningsstation och placeras till exempel vid fastigheter, köpcentrum och rastplatser. Underjordsbehållare finns i två varianter, underjordisk container och underjordisk säck.

Underjordsbehållare har nedkasthål ovanför marken. Det kan vara ett robust formgjutet lock av polyetenplast eller självstängande lucka i inkasthus. Tömning av underjordsbehållare görs med lastbil med kran. Både container och säck töms i en stor container som står på lastbilens flak. Tömning tar från cirka 15 min. Vid tömning spärras området mellan behållare och tömningsfodon av. Kranbilen ska vara försedd med någon anordning som förhindrar läckage av lakvatten. Vid transport ska avfallet täckas.

Fördelar

 • Manuell och tung hantering av säckar/kärl minskar eftersom tömningen sker maskinellt, vilket innebär att risken för belastningsskador minskar.
 • Tömning av underjordsbehållare dammar mindre än konventionell tömning av kärl.
 • Minskad risk för lukt eftersom marken (som sommartid är kallare än luften) kyler avfallet.
 • Möjlighet till längre tömningsintervall.
 • Bra inkasthöjd. Kan även användas av rullstolbunda.
 • Systemet lämpar sig för insamling av olika avfallsfraktioner.
 • Systemet kräver lite utrymme.
 • Nedgrävda containers har ett säkerhetsgolv, som automatiskt glider upp och täcker den betonglåda som containern förvaras i, vilket förhindrar fall ner i betonglådan.
 • Underjordsbehållare kan vara en bra lösning i tätbebyggda småhusområden där det är svårt för sopbilar att komma fram.
 • Kranen på lastbilen har lång räckvidd, vilket innebär att behållarna kan placeras innanför till exempel planteringar och staket.

Nackdelar

 • Locket till behållare kan vara otympligt att hantera.
 • Det kan vara svårt att försluta lyftsäcken, vilket kan leda till avfallspill.
 • Kräver ett genomtänkt sätt att rengöra och underhålla systemet.

Underjordsbehållare säljs av flera företag, bland annat

Senast ändrad: 2017-03-22
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.