Logotyp

Fastighetsägare

För dig som fastighetsägare är det naturligtvis viktigt att fastighetens avfallshantering fungerar väl. Du har också ett samordningsansvar för arbetsmiljön tillsammans med kommunen/renhållningsbolaget som hämtar avfall från din fastighet. Här ger vi tips och råd om vad du ska tänka på för att hämtningen ska fungera så bra som möjligt och inte vara onödigt tung för renhållningsarbetarna.

Väl utformade hämtställen är viktigt
Att samla in avfall är ett tungt arbete. Mätningar visar att många renhållningsarbetare har en belastning som ligger över rekommenderade värden. För att minska belastningen är det viktigt med väl utformade hämtställen, det vill säga bra avfallsrum och transportvägar. Läs mer om hämtställen och våra råd till fastighetsägare.

Det förekommer både arbetsolyckor och trafikolyckor på grund av att hämtställen är olämpligt utformade. Läs mer om vad du som fastighetsägare kan göra.

Vilka regler gäller för dig?
Som fastighetsägare bör du känna till vilka regler som gäller för din fastighet. Reglerna finns i de kommunala avfallsföreskrifterna (finns tillgängliga via kommunens webbplats). Läs mer om vad som kan ingå i den kommunala renhållningsordningen.

Vet du hur den kommunala avfallstaxan är konstruerad? Kanske kan kostnaderna för  hämtning av avfall minskas om det går att förändra sådant som kommunen tar extra betalt för.

Dags att bygga nytt?
Då kanske det också är dags att se över avfallshanteringen och hur avfallet samlas upp. Det finns moderna och mekaniserade system som kan vara intressanta för dig som fastighetsägare. Läs mer om insamlingssystem.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.