Logotyp

För dig som är verksam i en kommun där insamling av hushållsavfall sköts av entreprenör

Renhållningsordning och avfallstaxa - viktiga styrmedel
Viktiga styrmedel för kommunen är renhållningsordning och avfallstaxa. Med dessa kan man bland annat styra hur hämtställen utformas men också ange visioner för hur insamlingssystemet ska utvecklas och vilka förändringar som görs på kort sikt.

Insamling sköts av entreprenör
Har kommunen något ansvar för entreprenörens arbetsmiljö? Läs mer om det under Kommunens ansvar för arbetsmiljön.

Kommunen har flera verktyg för att styra insamlingen och kan minska risken för olyckor och belastningsskador vid insamling av hushållsavfall. Vi tipsar om

Om insamlingssytem
Vilket eller vilka insamlingssystem en kommun väljer att använda sig av påverkar både ekonomi, arbetsmiljö, miljö och även kundernas (kommuninvånarnas) syn på kommunens verksamhet. Läs mer om insamlingssystem och även om olika varianter av nyare system.

Om hämtställen
Hur hämtställen är utformade har mycket stor betydelse för renhållningsarbetares belastning. Läs mer om hur bra hämtställen är utformade, vad som är bra transportvägar och hur kommunen kan bidra till att förbättra hämtställen och transportvägar genom de lokala avfallsföreskrifterna. Vi ger också råd om hur kommunen och entreprenören kan samarbeta.

Om trafiksäkerhet
Det förekommer olyckor med sopbilar. Läs mer om hur kommunen kan arbeta med att öka trafiksäkerheten vid insamling av avfall.

Fakta
Hämta avfall.nu innehåller fakta som kommuner kan ha nytta av, till exempel vilka lagar och regler som gäller för insamling av hushållsavfall, vad som är hushållsavfall men också statistik om arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall.

Forskning
Informationen på denna webbplats bygger bland annat på forskning. Läs mer om det under forskning.

Senast ändrad: 2009-08-12
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.