Logotyp

Är du skyddsombud eller renhållningsarbetare?

Renhållning är ett viktigt jobb. Hur skulle det se ut om ingen skötte det? Samtidigt är det ett jobb som kan vara tungt. Mätningar visar att det är alltför vanligt att rekommenderade värden för arbetstyngd överskrids. Här finns tips och råd om hur du kan arbeta med att minska riskerna och förbättra arbetsmiljön.

Om arbetsmiljön
Statistiken visar att avfallshantering och renhållning är näringsgrenar med stor risk för arbetsskador. Se statistik över arbetsskador som renhållningsarbetare råkar ut för.

De största riskerna vid insamling av avfall är:

Använd gärna checklistor som stöd för ert arbetsmiljöarbetet.

Hämtställen
Dåligt utformade avfallsrum och dåliga transportvägar gör insamlingsarbetet onödigt tungt. Läs mer om hämtställen och hur man till exempel kan förbättra transportvägar.

Ofta finns kommunala regler om hämtställen. Det är viktigt att du känner till reglerna, särskilt sådant som rör din arbetsmiljö och som styrs av den kommunala renhållningsordningen. Det kan också vara bra att försöka påverka utformningen av renhållningsordningen så att det ställs krav till exempel på avfallsrum och transportvägar.

Trafiksäkerhet
Under 1994-2004 inträffade 171 olyckor med backande sopbilar inblandade, flera med dödlig utgång. Flera av olyckorna  inträffade i bostadsområden med smala återvändsgränder utan vändplan. Olyckor ska naturligtvis inte behöva inträffa vid insamling av hushållsavfall. Läs mer om hur du som skyddsombud och dina arbetskamrater kan arbeta med trafiksäkerhet. Eftersom renhållningsarbetare vet hur det ser ut vid hämtställen och var riskerna finns, är det viktigt att utnyttja den kunskapen.

Om insamlingssystem
Hur insamlingssystemen är utformade har stor betydelse för renhållningsarbetares arbetsmiljö. När insamlingssystem ska förändras, är det viktigt att du och dina representanter är med och diskuterar arbetsmiljön. Läs mer om vad man ska tänka på vid val av insamlingssystem och om olika varianter av nyare system och för och nackdelar med de olika systemen.

Läs mer
På Hämta avfall.nu finns också information om vilka lagar och regler som gäller vid avfallsinsamling och aktuell forskning om arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall.

Senast ändrad: 2012-08-02
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.